Lösningar för lagerhantering

Effektiviteten i ett lager avgörs till stor del av hur lagerytan utnyttjas. Flexibla lösningar som BLSAB pallställ är kundanpassade är ett krav för att verksamheten ska flyta på smidigt. Specialanpassade hyllor kan göra det enklare att hitta verktyg, vilket påskyndar arbetsprocessen och ökar lönsamheten.

Hyllsektioner finns i rostfritt utförande med kryssad bakpanel som inger stabilitet. För möjlighet till inlåsning av känslig eller värdefull utrustning bör lagerhyllor med dörrar väljas. Lagersystem för verkstad eller industri bör anpassas för maximalt utnyttjande av lokalens yta.

lagerhyllor-med-varorDe flesta lager kan utökas med påbyggnadssektioner i takt med att verksamheten expanderar. Självklart behöver man inte nöja sig med enbart en enkel hylla när det finns en rad olika tillbehör anpassade för förvaring av föremål i blandad storlek och form. Utdragningsbara smålådor och delningsplåtar förenklar kategoriseringen av material som används i verksamheten. Vill man förenkla städning är trådhyllor mer än lämpligt att använda eftersom det inte samlas damm eller annan smuts som annars lagras på vanliga hyllor.

Lagerhyllor för industri bör minst klara 200kg i belastning, men för att undvika tippning kan fotplattor fästas i golvet vilket också ökar säkerheten. Ibland kan hyllor placeras mot en vägg för att skapa stabilitet, men om plockning måste ske på båda sidor av hyllan bör ett markfäste användas.

Lagerhantering handlar inte enbart om effektiv användning av lagerlokalen. Säkerhet är en faktor som i allra högsta grad spelar roll vid hantering av stora volymer med tungt gods. Personalen ska aldrig utsättas för onödiga säkerhetsrisker eftersom det i regel är mer kostsamt jämfört med den kortsiktiga vinsten som görs i samband med lägre säkerhet. Välj aldrig en lagerhylla som inte är kraftigt byggd för det applikationsområdet där den ska användas. Tänk även på att friktionen mot hyllan bör vara tillräckligt hög så att inte godset glider av om det råkar stötas till.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *